Lars Gitz.

Med udgangspunkt i den skandinaviske modernisme op gennem det sidste århundrede, er visionen for mig en søgen efter en ny arkitektonisk helhed, der skaber en større harmonisk dialog mellem det enkelte menneske og arkitekturen.

”Med baggrund i det enkelte menneskes eksistens og væren i forhold til det omgivende rum, udfordres traditionelle opfattelser af rum, form og materialer, for at nå frem til en arkitektonisk balance, der på én gang udfordrer og giver harmoni til det enkelte individ.”

I Skandinavien og specielt i Danmark har arkitekturen siden midten af 1990´erne været præget af en minimalistisk indgangsvinkel til arkitekturen. Trods sine kvaliteter, er der i den minimalistiske arkitektur ofte en manglende dialog mellem menneske og arkitektur. I dyrkelsen af de regulære rum og de små detaljer opstår der i den endelige arkitektur ofte et fravær af humanitet, både for beskueren og for dem der skal bo eller arbejde i de skabte rammer.

Kontakt os i dag

på tlf. 75 66 53 00 eller find
vores medarbejdere her

Villaernes arkitektur er et forsøg på at koble menneske og arkitektur, hvor arkitekturens kvaliteter ikke ligger i detaljen men i en balance mellem arkitektur og menneske. En kobling mellem minimalisme og humanisme, en slags ”huminalisme”.

Villaerne er designet ud fra et ønske om en mere 3-dimensionel arkitektur, hvor funktioner, flader og volumer opsplittes i enkeltelementer og derefter igen sammensættes i én komposition. De enkelte volumer og funktioner fremstår alene som selvstændige enheder, samtidig med de indgår i en overordnet fælles komposition, der samlet giver en 3-dimensionel helhedsoplevelse af villaerne.

De enkelte volumer er arketypiske i deres hovedstruktur, men er derefter tilføjet noget overraskende og irrationelt, for at lade poesien og det spirituelle vandre ind i arkitekturen.

Vinduespartierne er placeret i bagkanten af facaderne for at fremhæve helheden mere 3-dimensionelt. Vinduesfacaderne åbnes generelt ned til gulvet og bygningsvolumerne skydes ud i landskabet og bygninger og landskab ses som sammenhængende, ligeværdige enheder. Udhængene og carporten er også med til at forstærke den glidende overgang mellem ude/inde ud over deres praktiske funktioner.

”I arkitekturen er der nøje arbejdet med at skabe en poetisk afstemning mellem lysets leg på væggenes hvide flader og dialogen fra trægulvets forskellige udtryk. De varme lysrefleksioner fra gulvet skaber en smuk balance til væggenes mere kølige hvide nuancer, der med solens vandring hen over dagen hele tiden skifter karakter.”

Selve plandisponeringen af villaerne er skabt ud fra ønsket om at skabe rammerne for det gode liv. Når man træder indenfor i villaerne, trækkes øjet videre gennem hovedaksen og videre ud mod landskabet. Villaernes disponering indbyder til at bevæge sig nærmere ind, alt imens nye visuelle oplevelser og indtryk løbende åbner sig op.

Generelt er villaerne bygget op omkring en central kerne, der indeholder køkken og stuen. Placeringen midt i villaen skaber en tyngde og forankring, der skaber ro og tryghed i den rumlige oplevelse i hele villaen. For at forstærke den tyngde er rumhøjden gradvist forøget fra man træder ind i villaen. Køkkenet er placeret midt i dette rum som et centralt arnested og omdrejningspunkt for hele familiens daglige trivsel.

Lars Gitz

Lars Gitz projekter

Både herhjemme og internationalt har Lars Gitz sat et markant aftryk med sin unikke signatur og nyskabende streg. Hans projekter inkluderer blandt andet WHOs kontorer i København, Scandinavian House i Shanghai og det innovative projekt BASECAMP, hvor studie- og seniorboliger danner et organisk fællesskab i Lyngby.

> Se mere på larsgitz.com