Tjek på tidsplan, kvalitet og pris.

Arkitekttegnede huse kan i mange tilfælde være en lang og uforudsigelig proces. Men når I bygger en VILLA By LARS GITZ undgår I bekymringer om overskredne tidsplaner og dårligt håndværk. Eller udgifter der stikker af.

Når I har underskrevet kontrakten, er prisen fastsat. Der kommer med andre ord ikke flere ekstraomkostninger undervejs. Erfaring og ekspertise – og ikke mindst gensidig respekt – er altafgørende for et vellykket byggeprojekt. Vi samarbejder derfor kun med håndværkere, der har en høj faglig stolthed og et godt omdømme. Jeres villa bygges udelukkende af anerkendte kvalitets materialer, der lever op til alle krav og certificeringer.

Under hele byggeperioden er vi i tæt dialog med jer. Den gode relation er vigtig for at sikre, at eventuelle uforudsete udfordringer bliver løst mest hensigtsmæssigt. Og med det samme, så I kan flytte ind som aftalt. I kan derfor regne med at få kvalitet til tiden og fuld tryghed igennem alle byggefaserne.

Kontakt os i dag

på tlf. 75 66 53 00 eller find
vores medarbejdere her

Byggeskadeforsikring og garanti

I samarbejde med First (Lloyd´s of London) tegner vi en byggeskadeforsikring på jeres nye villa. Forsikringsaftalen indgås mellem byggefirmaet og forsikringsselskabet, men det er jer som ejere af villaen, der er sikret.

Forsikringen løber i 10 år og dækker væsentlige byggeskader, der har betydning for bygningens levetid og funktion. En byggeskadeforsikring dækker, at arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, og at alle offentlige forskrifter er overholdt.

1 år efter overtagelsesdatoen gennemgår vi villaen sammen med entreprenøren. Eventuelle fejl og mangler udbedres effektivt og omkostningsfrit for jer. Som en ekstra tryghed har I yderligere mulighed for at indkalde til 5-års gennemgang af byggeriet.