Fra blankt papir til jeres færdige hjem.

Jeres nye VILLA bliver til i et tæt og struktureret samarbejde mellem jer som bygherrer og os som byggeeksperter. Sammen forvandler vi jeres drømme, ønsker og krav til et hjem, hvor hele familien kan trives i mange år.

Kontakt os i dag

på tlf. 75 66 53 00 eller find
vores medarbejdere her

Byggeprocessen i 7 overskuelige faser:

1.  Indledende møde

I fortæller og jeres drømme, ønsker og krav. Vi lytter og spørger ind. Sammen fastlægger vi materialer m.m.

 

2. Vi tegner jeres VILLA

Ud fra jeres vision, input og materialevalg tegner vores arkitekt jeres nye hjem. Hele tiden i tæt dialog med jer, så I får det præcis som I ønsker.

3. Tilbud og kontrakt

Når I har godkendt tegningerne udarbejder vi en kontrakt, som vi sammen gennemgår og underskriver. Herefter hjælper vi jer med alt det praktiske i forhold til byggeansøgning og -tilladelse.

4. Byggeteamet introduceres

Så snart byggetilladelsen er på plads, introduceres I for jeres byggeteam. Teamet står for byggeforløbet og er jeres faste kontakt, indtil I får nøglerne i hånden. Sammen planlægger vi processen og sætter datoen for overdragelse, så I ved hvornår I kan flytte ind.

5. Vi bygger jeres VILLA

Byggeriet kan nu gå i gang. Har I allerede et hus på grunden, står vi står for nedrivningen af den gamle bygning. Vi kører hele tiden efter tidsplanen, og vi tager os af uforudsete udfordringer med det samme. Så vi når i mål til tiden.

6. Overdragelse

Inden I får nøglerne, gennemgår vi sammen villaen for at sikre, der ikke er fejl eller mangler. I kan derefter flytte ind og tage jeres nye hjem i brug med det samme – uden forsinkelser. Ved overdragelsen får I udleveret en byggemappe med tegningerne over jeres nye villa og al anden relevant information om huset.

7. 1- og 5-års gennemgang

Efter 1 år aftaler vi en gennemgang af villaen. Skulle vi finde nogen fejl eller mangler, udbedres de hurtigt og effektivt. 5 år efter overtagelsen har I som en ekstra tryghed mulighed for at bede om endnu en gennemgang.